ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Plasmatic Energy

Το Plasma είναι η τέταρτη μορφή της ύλης (στερεό, υγρό, αέριο, Plasma). Είναι το πιο σύνηθες υλικό στο σύμπαν, πολλά αστέρια αποτελούνται εξ ολοκλήρου από Plasma, όπως και ο ήλιος. Στην γη είναι επίσης αρκετά συνηθισμένο, Plasma υπάρχει στην ατμόσφαιρα, στους κεραυνούς, στην φωτιά, αλλά και στις λάμπες φθορίου και επιγραφές νέον. Δημιουργείται όταν το αέριο θερμανθεί αρκετά ή υπόκειται στην επίδραση ενός δυνατού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, με αυτό τον τρόπο το αέριο ιονίζεται (απελευθερώνει τα ασθενέστερα συγκρατούμενα ηλεκτρόνια). Με την παραπάνω διαδικασία καταλήγουμε σε ένα νέφος ελεύθερων ηλεκτρονίων και θετικών ιόντων το οποίο μακροσκοπικά εμφανίζει ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο. Επειδή το πλάσμα αποτελείται από πολλά ελεύθερα ηλεκτρόνια παρουσιάζει διαφορετικές ιδιότητες από ότι ένα κανονικό αέριο όπως η εξαιρετικά υψηλή ηλεκτρική του αγωγιμότητα ενώ επηρεάζεται σημαντικά και από μαγνητικά πεδία. Με βάση τα παραπάνω, επιστήμονες σήμερα έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν Plasma μέσα στα εργαστήρια το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ως μια καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η Πλασματική Ενέργεια (fusionenergy) που προκύπτει από την διαδικασία αυτή είναι το μέλλον στον ενεργειακό τομέα και σε αυτήν την τεχνολογία βασίζονται τα προϊόντα μας.

House1 house2

Η μονάδα ενέργειας πλάσματος House Model 3 – 2017 για οικιακή χρήση.

Κωδικός προϊόντος : #en001h

Κατάλληλο για σπίτια με μονοφασικό ρεύμα
ασφάλεια πίνακα έως και 35 Ampere
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 3 - 2017
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2018.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

Η μονάδα ενέργειας πλάσματος House Model 3 – 2017 για τριφασικό ρεύμα.

Κωδικός προϊόντος : #en003h

Κατάλληλο για σπίτια με τριφασικό ρεύμα
Ασφάλεια πίνακα από 45 έως 60 Ampere
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 4 - 2018
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2018.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

house2 magmovgreece-03
small_factory3.jpg magmovgreece-03

Η μονάδα ενέργειας πλάσματος Small Factory για τριφασικό ρεύμα.

Κωδικός προϊόντος : #en002sf

Κατάλληλο για καφετέριες, περίπτερα, εστιατόρια κ. λ. π. με τριφασικό ρεύμα
κατόπιν μελέτης του χώρου εγκατάστασης.
Ασφάλεια πίνακα από 45 έως 60 Ampere
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 4 - 2018
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2018.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

Η μονάδα ενέργειας πλάσματος Mini Factory για τριφασικό ρεύμα.

Κωδικός προϊόντος : #en003mf

Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις όπως φούρνους, ξενοδοχεία, Super Market
με τριφασικό ρεύμα κατόπιν μελέτης του χώρου εγκατάστασης.
Ασφάλεια πίνακα από 60 έως 120 Ampere
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 4 - 2018
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2018.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

mini_factory4 midium_trifasiko
factory5 magmovgreece-03

Η μονάδα ενέργειας πλάσματος Factory για τριφασικό ρεύμα.

Κωδικός προϊόντος : #en004f

Κατάλληλο για μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, εργοστάσια και βιοτεχνίες
με τριφασικό ρεύμα κατόπιν μελέτης του χώρου εγκατάστασης.
Ασφάλεια πίνακα από 120 Ampere και πάνω
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 4 - 2018
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2018.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης