ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Plasmatic Energy

Το Plasma είναι η τέταρτη μορφή της ύλης (στερεό, υγρό, αέριο, Plasma). Είναι το πιο σύνηθες υλικό στο σύμπαν, πολλά αστέρια αποτελούνται εξ ολοκλήρου από Plasma, όπως και ο ήλιος. Στην γη είναι επίσης αρκετά συνηθισμένο, Plasma υπάρχει στην ατμόσφαιρα, στους κεραυνούς, στην φωτιά, αλλά και στις λάμπες φθορίου και επιγραφές νέον. Δημιουργείται όταν το αέριο θερμανθεί αρκετά ή υπόκειται στην επίδραση ενός δυνατού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, με αυτό τον τρόπο το αέριο ιονίζεται (απελευθερώνει τα ασθενέστερα συγκρατούμενα ηλεκτρόνια). Με την παραπάνω διαδικασία καταλήγουμε σε ένα νέφος ελεύθερων ηλεκτρονίων και θετικών ιόντων το οποίο μακροσκοπικά εμφανίζει ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο. Επειδή το πλάσμα αποτελείται από πολλά ελεύθερα ηλεκτρόνια παρουσιάζει διαφορετικές ιδιότητες από ότι ένα κανονικό αέριο όπως η εξαιρετικά υψηλή ηλεκτρική του αγωγιμότητα ενώ επηρεάζεται σημαντικά και από μαγνητικά πεδία. Με βάση τα παραπάνω, επιστήμονες σήμερα έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν Plasma μέσα στα εργαστήρια το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ως μια καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η Πλασματική Ενέργεια (fusionenergy) που προκύπτει από την διαδικασία αυτή είναι το μέλλον στον ενεργειακό τομέα και σε αυτήν την τεχνολογία βασίζονται τα προϊόντα μας.

House1 house2

Η μονάδα ενέργειας πλάσματος House Model 3 – 2017 για οικιακή χρήση.

Κωδικός προϊόντος : #en001h

Κατάλληλο για σπίτια με μονοφασικό ρεύμα
ασφάλεια πίνακα έως και 35 Ampere
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 3 - 2017
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2018.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

Η μονάδα ενέργειας πλάσματος House Model 3 – 2017 για τριφασικό ρεύμα.

Κωδικός προϊόντος : #en003h

Κατάλληλο για σπίτια με τριφασικό ρεύμα
Ασφάλεια πίνακα από 45 έως 60 Ampere
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 4 - 2018
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2018.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

house2 magmovgreece-03
small_factory3.jpg magmovgreece-03

Η μονάδα ενέργειας πλάσματος Small Factory για τριφασικό ρεύμα.

Κωδικός προϊόντος : #en002sf

Κατάλληλο για καφετέριες, περίπτερα, εστιατόρια κ. λ. π. με τριφασικό ρεύμα
κατόπιν μελέτης του χώρου εγκατάστασης.
Ασφάλεια πίνακα από 45 έως 60 Ampere
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 4 - 2018
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2018.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

Η μονάδα ενέργειας πλάσματος Mini Factory για τριφασικό ρεύμα.

Κωδικός προϊόντος : #en003mf

Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις όπως φούρνους, ξενοδοχεία, Super Market
με τριφασικό ρεύμα κατόπιν μελέτης του χώρου εγκατάστασης.
Ασφάλεια πίνακα από 60 έως 120 Ampere
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 4 - 2018
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2018.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

mini_factory4 midium_trifasiko
factory5 magmovgreece-03

Η μονάδα ενέργειας πλάσματος Factory για τριφασικό ρεύμα.

Κωδικός προϊόντος : #en004f

Κατάλληλο για μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, εργοστάσια και βιοτεχνίες
με τριφασικό ρεύμα κατόπιν μελέτης του χώρου εγκατάστασης.
Ασφάλεια πίνακα από 120 Ampere και πάνω
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 4 - 2018
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2018.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

small_factory3.jpg magmovgreece-03

Η μονάδα ενέργειας πλάσματος S.E.T. Fortius για τριφασικό ρεύμα.

Κωδικός προϊόντος : #en002sfor

Το νέο και εξελιγμένο αυτό τριφασικό μοντέλο αποτελείται απο δύο units S.E.T Factory και απευθύνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που αποτελούνται από μεγάλο κεντρικό πίνακα (όπως μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες) και δίκτυο υποπινάκων.
Η εγκατάσταση γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας κατόπιν μελέτης του χώρου εγκατάστασης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 4 - 2018
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2018.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

Super S.E.T. Fortius Unit για τριφασικό ρεύμα.

Κωδικός προϊόντος : #en003hfor

Έχοντας ως στόχο μας την συνεχή βελτίωση αλλά και τις ανάγκες των πελατών μας εξελίσσουμε συνεχώς τα προϊόντας μας. Η τεχνολογία των προϊόντων και η τεχνογνωσία μας συνεχώς αναπτύσσεται δίνοντας καινούριες λύσεις. Έτσι, το Plasmatic Energy S.E.T. Fortius unit γίνεται ακόμα πιο βολικό και πρακτικό, εξοικονομώντας χώρο και εργασία από την πλευρά των μηχανικών. Με ενσωματωμένο το backEMF υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ανεξαρτητοποιείται από άλλες συσκευές.
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 2 - 2019
Input: 220/240 V 50 Hz
Output: 220/240 V 50 Hz
Maximum peak loads: 2.200W @ 220V 50Hz
Continuous loads: 1000W
Production lot: 2019.21
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

Fortius magmovgreece-03

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.

Τριφασικοί σταθεροποιητές τάσης / Βελτίωση συνημιτόνου / Αντιστάθμιση

Κωδικός προϊόντος : #avr

Έχοντας ως στόχο μας την συνεχή βελτίωση αλλά και τις ανάγκες των πελατών μας εξελίσσουμε συνεχώς τα προϊόντας μας. Σε μια εγκατάσταση, κυρίως βιομηχανική, δημιουργείται αρκετά χαμηλό συνημίτονο, κατά τις περιόδους εκκινήσεων μεγάλων φορτίων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση της ζήτησης της Αέργου Ισχύος, με τη ΔΕΗ να δικαιολογεί αυτή την έξτρα κατανάλωση ενέργειας με πρόστιμο προς τον πελάτη της (οι λόγοι αναφέρονται παρακάτω) μέχρι ο καταναλωτής διορθώσει το συνημίτονο του δηλαδή τη ζήτηση της αέργου ισχύος από τη ΔΕΗ. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, έτσι ώστε να καταλάβουμε και αυτό το φαινόμενο: Με τον όρο Άεργη Ισχύ ονομάζουμε τη μη παραγωγική ισχύς, η οποία είναι αναγκαία αφενός για τη λειτουργία ορισμένων ευρέως διαδεδομένων φορτίων, και αφετέρου για τη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η άεργος ισχύς είναι απαραίτητη για την λειτουργία φορτίων τα οποία παρουσιάζουν επαγωγική συμπεριφορά. Τέτοιου είδους φορτία είναι: • Οι κινητήρες, • Τα πηνία, • Οι ασύγχρονοι κινητήρες που χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες βιομηχανιών και βιοτεχνιών, • Οι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες σκάλες, • Τα ηλεκτρικά αντλητικά συστήματα άρδευσης, • Οι ανεμογενενήτριες ορισμένων τεχνολογιών, • Κάποια ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς, • Τα ευρέως διαδεδομένα φορτία, τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια ρούχων, οι κλιματιστικές μονάδες, τα ψυγεία κλπ. • Και γενικότερα ο εξοπλισμός εκείνος, όπου η λειτουργία του απαιτεί δημιουργία μαγνητικών πεδίων. Σχεδόν όλα τα φορτία εμφανίζουν κατανάλωση άεργου ισχύος, δηλαδή έχουν «επαγωγική συμπεριφορά». Ο βαθμός κατανάλωσης άεργου ισχύος από τα φορτία εκφράζεται με το μέγεθος «Συντελεστής Ισχύος (συνφ)», το οποίο αντιστοιχεί στο λόγο της κατανάλωσης ενεργού ισχύος (KW) προς τη «φαινόμενη (KVA)» ισχύ του φορτίου, η οποία είναι το γεωμετρικό άθροισμα της ενεργού και της άεργου ισχύος (KVAR) του φορτίου. Γενικά ένα «καλό» φορτίο παρουσιάζει τιμές του Συντελεστή Ισχύος (συνφ) κοντά στη μονάδα (π.χ. 0,95 – 0,99) ενώ ένα «κακό» φορτίο παρουσιάζει χαμηλότερες τιμές του Συντελεστή Ισχύος (συνφ). Για παράδειγμα, ένα φορτίο ενεργού ισχύος 100 kW καταναλώνει 48,4 / 32,8 / 14 kVAr αέργου ισχύος εάν ο Συντελεστής Ισχύος του είναι 0,90 / 0,95 / 0,99, αντίστοιχα. Περαιτέρω, η άεργος ισχύς είναι απαραίτητη και για τη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε αυτά να φορτίζονται στη σωστή τάση και να καθίσταται δυνατή η μεταφορά της παραγωγικής ισχύος («ενεργού ισχύος») που παράγεται στους σταθμούς παραγωγής προς την κατανάλωση, και να καλύπτονται και οι απώλειες αέργου ισχύος επί των δικτύων μεταφοράς και διανομής. Δηλαδή, στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος δεν αρκεί μόνο να υπάρχει διαθέσιμη ενεργός ισχύς, αλλά απαιτείται το όλο σύστημα να τροφοδοτείται και με άεργο ισχύ ώστε να μπορεί να μεταφερθεί η ενεργός ισχύς προς την κατανάλωση. Η ροή αέργου ισχύος στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται άμεσα με την τάση των δικτύων αυτών, παρότι και η ροή ενεργού ισχύος στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής δύναται να επιδεινώσει τα προβλήματα τάσης, ιδίως σε οριακές συνθήκες λειτουργίας του δικτύου μεταφοράς. Η τάση των δικτύων πρέπει να διατηρείται εντός αυστηρά προκαθορισμένων ορίων διακύμανσης στα σημεία σύνδεσης των φορτίων και των μονάδων παραγωγής τα δίκτυο, και μάλιστα υπό συνθήκες μεταβολής των φορτίων, για λόγους καλής λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού, και συνεπώς η ροή αέργου ισχύος ελέγχεται διαρκώς από τους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς. Σε καταστάσεις, όμως, υψηλής κατανάλωσης ενεργού και αέργου ισχύος, η λειτουργία των δικτύων γίνεται οριακή, ενώ ταυτόχρονα τα περιθώρια ελέγχου της ροής αέργου ισχύος στενεύουν, με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος μερικής ή ολικής διακοπής του συστήματος μεταφοράς που τροφοδοτούν μεγάλες περιοχές. Σημαντικό χαρακτηριστικό της άεργου ισχύος είναι ότι δεν μεταφέρεται εύκολα, διότι οι προκύπτουσες κατά τη μεταφορά απώλειες αέργου ισχύος δύνανται να συνιστούν υψηλό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης, ενώ προκύπτουν και πρόσθετες απώλειες ενεργού ισχύος. Έτσι, εάν η ζήτηση αέργου ισχύος σε μία περιοχή αυξηθεί ξαφνικά, για παράδειγμα λόγω απώλειας παραγωγικών μονάδων ή λόγω χρήσης των νέων εγκατεστημένων κλιματιστικών και άλλων φορτίων εξαιτίας μεγάλου καύσωνα, τότε θα απαιτηθεί η έγχυση αέργου ισχύος στο σύστημα από τις μονάδες παραγωγής (ήτοι πιθανότατα σε άλλη γεωγραφική περιοχή) πολλαπλάσιου πολλές φορές ύψους έναντι της αύξησης της ζήτησης, ώστε να καλυφθούν πέραν της αύξησης αυτής και οι απώλειες των δικτύων μεταφοράς και διανομής. Παρότι μεγάλο ποσοστό της απαιτούμενης αέργου ισχύος παράγεται κεντρικά από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικό πλεονέκτημα της αέργου ισχύος έναντι της ενεργού είναι ότι δύναται να παράγεται εύκολα και σε τοπικό επίπεδο, κοντά στα σημεία κατανάλωσής της, από συσκευές οι οποίες δεν απαιτούν κατά κανόνα κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (π.χ. κάποιο καύσιμο) και δεν έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον τους. Οι απλούστερες τέτοιες συσκευές είναι οι πυκνωτές (μόνιμης ή διακοπτόμενης λειτουργίας), ενώ άλλες συσκευές είναι οι στρεφόμενοι πυκνωτές, τα SVCs και τα STATCOMs. Η βελτίωση του συνημίτονου φ μιας εγκατάστασης, γίνεται με τοποθέτηση συστοιχιών πυκνωτών , οι οποίοι προσφέρουν την απαιτούμενη άεργη ισχύ στα φορτία , αντί αυτή να απορροφάτε από το δίκτυο της ΔΕΗ, επιτυγχάνοντας έτσι τη μείωση του λογαριασμού ρεύματος. Η τιμολόγηση της Χρεωστέας Ζήτησης ισχύος (ΧΖ) αποτελεί συνάρτηση της Μέγιστης Ζήτησης (ΜΖ) και του Συντελεστή Ισχύος (cosφ) Αν ο συντελεστής χρησιμοποίησης είναι μεγαλύτερος από 30%, μειώνεται η χρέωση ισχύος κατά 50*(1-ΜΑ/ΜΖ) % όπου ΜΖ η μέγιστη ζήτηση ισχύος και ΜΑ η μέγιστη ζήτηση ισχύος κατά τις ώρες αιχμής. Αυτό αποτελεί ένα οικονομικό κίνητρο για τον καταναλωτή Μέσης Τάσης ώστε: • Να διορθώνει-βελτιώνει το Συντελεστή Ισχύος (cosφ), αφού η χρεωστέα Ζήτηση ισχύος (ΧΖ) εξαρτάται αντιστρόφως ανάλογα από αυτόν. • Να μειώνει ή / και να μετατοπίζει τη Μέγιστη Ζήτησης εκτός ωρών αιχμής.
Πιστοποιητικά Οι συσκευές Pro.FI.system είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ61558 και φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 73/23/EEC, όπως τροποποιήθηκε από την 93/68/EEC. Οι συσκευές συμμορφώνονται πλήρως με το νέο κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι) έχει απονείμει για τις συσκευές Pro.FI.system Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ο Οργανισμός πιστοποιήσεων Lloyds Register παρέχει πιστοποιητικά λειτουργικότητας στις συσκευές Pro.FI.system κατόπιν αιτήσεως του πελάτη. Η EMCHellas, θυγατρική της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) παρέχει πιστοποίηση Χαμηλών ρευμάτων L.V.D. καθώς και πιστοποίηση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος:
Model: 2 - 2019
Input: 400V / 220/240 V 50 Hz
Output: 400V / 220/240 V 50 Hz
Production lot: 2019.1
Εγγύηση: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

avr magmovgreece-03